KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI (KAM'18)

KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI (KAM’18) RAPORU

2014 yılından bu yana kütüphane, arşiv ve müzelerde verilen hizmetlere ilişkin hususları değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla özel sektör tarafından düzenlenmekte olan Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri (KAM) Çalıştayı, 2018 yılında Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18), “Ulusal Bilgi Politikası” ana temasıyla; ulusal bilgi envanteri, mevzuat/standartlar ve bütçeleme, iş birliği ve koordinasyon, bilgi ve teknoloji, yerel yönetimler ve bilgi merkezleri hususlarını tartışmak üzere, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları uzmanlarının ve akademisyenlerin katılımı ile 29 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında, Antalya Belek’te düzenlenmiştir.

350’den fazla kişinin katıldığı programda, 24 panelist ve 75 müzakereci yer almıştır. KAM’18 Kongresi ve Fuarı kapsamında; “Ulusal Politikalar ve Bilgi”, “Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri”, “Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon”, “Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji”, “Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri” konularında 5 oturum düzenlenmiştir. Bununla birlikte “Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı”, “Bilgi Politikalarında Kültürel Miras”, “Bilginin Korunması ve Restorasyon” ile “Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat” konularında dört odak grup toplantısı gerçekleştirilmiş olup odak grup toplantıları doğrultusunda hazırlanan KAM’18 Kongresi ve Fuarı Raporu’na aşağıdaki linkten erişilmektedir.

Saygılarımızla. KAM'18 RAPOR.pdf