KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISBN Konusunda Yayımcılara Duyuru-2007

Sayın Yayımcı,

ISBN hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta yararlanmaya sunmak için, ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemi olup uluslararası bir standarttır. Bu standardın ülkemizdeki uygulayıcısı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan ISBN Türkiye Ajansı’dır. Ajansımız, Uluslarası ISBN Merkezi’nin bir üyesi olarak bu Merkezin aldığı kararları takip etmek ve sisteme dahil olan diğer ülkelerle eş zamanlı olarak bu uygulamaları gerçekleştirmek zorundadır.

ISBN uygulamasının elde ettiği başarının yanı sıra elektronik yayınların gelişimi ve popüler hale gelmesi nedeniyle 10 haneli mevcut ISBN sistemi yetersiz kalmış ve kapasitesinin genişletilmesi gerekmiştir. Bu nedenle Uluslararası Merkez Numaranın standart kullanımı olan EAN/Bookland versiyonunu yeni baştan revize ederek, 13 haneli uygulama ile ISBN’de kullanılan numara gruplarının daha uzun yıllar ihtiyacı karşılayabileceğine karar vermiştir.

Uluslararası ISBN Merkezi, 2007 yılından itibaren 10 haneli ISBN yerine 13 haneli ISBN uygulamasına geçileceğini Ajansımıza bildirmiş ve programımızın yeni sisteme uygun hale getirilmesini istemiştir. Ajansımız tarafından yeni sisteme uygun bir program hazırlattırılmıştır. Bu program, hem 13 haneli ISBN uygulamasının, hem de ISBN ile ilgili Yayımcı Başvurusu ve Materyal Başvurusu işlemlerinin Web üzerinden yapılmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, yayımcı ve yayımlanacak materyal bilgileri konusunda Türkiye İstatistik Kurumu’na veri sağlayıcı kurum olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, gerek ISBN çalışmalarının ve gerekse istatistik çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için, web tabanlı ISBN programında yapılan başvuruların, düzeltmelerin ve basım sonrası bilgilerinin doğru ve tam olarak doldurulması zorunludur.

ISBN sistemine kayıtlı yayımcılar için, Ajansımızda kayıtlı e-mail adreslerine üye numarası ve şifreleri gönderilecek, e-mail adresi olmayan ya da e-mail adresi sistemde bulunmayan yayımcılarımız ise ISBN Türkiye Ajansına başvurmaları halinde şifreleri kendilerine iletilecektir.

Yayımcıların aldıkları üye numarası ve şifreleri kullanarak 08 Ocak 2007 tarihinden itibaren öncelikle yayımcı bilgilerinin güncellemesi ve materyal başvurularını, program üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. İlk defa ISBN için başvuracak yayımcıların başvurularını bu yeni sistem üzerinden (http://kygm.kulturturizm.gov.tr) yapması gerekecektir.

E-posta adresi bulunan yayıncılara Üye no ve Şifreleri gönderilmiştir. 15.01.2007 tarihine kadar üye no ve şifresi gelmeyen yayıncıların ISBN Türkiye Ajansı'na e-posta ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

Tüm yayımcılarımızın bayramını kutlar, yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz.

ISBN Türkiye Ajansı