KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gezici Kütüphane İstatistikleri2015-2019 yılları gezici kütüphane istatistikleri.jpg

2015-2019 yılları arasında gezici kütüphanelerin kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayılarını gösterir grafik.


2015-2019 yılları gezici kütüphane hizmet  istatistikleri.jpg
2015-2019 yılları arasında mevcut gezici kütüphanelerin hizmet noktaları ve bu noktalara yıl içinde gidiş sayılarını gösterir grafik.