KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 Yılları Halk Kütüphaneleri Genel İstatistikleri2015-2019 yılları kütüphane sayıları.jpg

2015-2019 yılları arasında Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren halk kütüphanesi sayılarını gösterir grafik. 


2015-2019 yılları halk kütüphanelerinin genel durumu.jpg

2015-2019 yılları arasında halk kütüphanelerinin kitap, kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayılarını gösterir grafik.


2015-2019 yılları halk kütüphaneleri personel durumu.jpg

*2016 yılı içinde Kütüphaneci kadrosuna sahip 45 personelin müdürlük sınavını kazanarak Kütüphane Müdürlüğü kadrosuna geçiş yapması nedeniyle kütüphaneci sayısında azalma olmuştur.

** Halk kütüphanelerine 2017 yılında ilk defa 4/B Kütüphaneci kadrosu ile kütüphaneci ataması yapılmıştır.

 

2015-2019 yılları arasında halk kütüphanelerinin toplam personel ve kütüphaneci kadrosuna sahip olan personelin sayılarını gösterir grafik.