KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.


Bakanlığımızca yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yayımlanması, yeni yazarların desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 26 Ağustos 2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170826-2.htm