KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Yılında Bakanlığımızın Katılacağı Uluslararası Kitap Fuarları

Dünya yayıncılarını buluşturan uluslararası kitap fuarlarına katılım, ülkemizin kültür, sanat, turizm ve edebiyatının evrensel kültür değerleri arasında kendine yer bulmasına ve Türk yayıncılığının bulunduğu ileri aşamanın uluslararası platformda tanıtılmasına imkân sağlamaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyelin etkin bir şekilde tanıtılması ve dünya kamuoyunun ülkemiz ile ilgili doğru ve doyurucu bilgilere sahip olmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yurt dışında düzenlenen uluslararası kitap fuarlarına katılım sağlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, ülkemizin kültürel tanıtımına katkıda bulunmak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, ülkemiz yayıncılık sektörünü dışa açmak, uluslararası sektörel ilişkilerimizi geliştirmek ve TEDA Projesini tanıtmak amaçlarıyla Bakanlığımızın 2012 yılında katılacağı fuarların takvimi şu şekildedir:

 

- ABU DHABİ KİTAP FUARI (B.A.E. / 28 Mart – 2 Nisan)

- PARİS KİTAP FUARI (Fransa / 16-19 Mart)

- BOLOGNA ÇOCUK KİTAPLARI FUARI (İtalya / 19-22 Mart)

- LONDRA KİTAP FUARI (İngiltere / 16-18 Nisan)

- TAHRAN KİTAP FUARI (İran / Mayıs)

- PEKİN ULUSLARARASI KİTAP FUARI (Çin / 29 Ağustos – 2 Eylül)

- MOSKOVA ULUSLARARASI KİTAP FUARI (Rusya / 5-10 Eylül )

- FRANKFURT KİTAP FUARI (Almanya / 10-14 Ekim)

- LİBER ULUSLARARASI KİTAP FUARI (İspanya / 3-5 Ekim)

 

 

2012 yılı kitap fuarlarına katılıma ilişkin esaslar şunlardır:

 

1) Uluslararası kitap fuarlarına katılıma ilişkin organizasyon çalışmaları; Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi’nin ilke kararları doğrultusunda ve Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ateşeliklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir.

 

2) Bu çalışmalar yürütülürken çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi meslek birliklerinden de destek alınmaktadır. 2012 yılında gerçekleştirilecek fuarlara Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından kurumsal destek sağlanacaktır.

 

3) Fuarlara katılım Bakanlığımızca kiralanan stantlarda gerçekleştirilmekte ve adı geçen fuarlara Bakanlığımız koordinasyonunda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına da stantlarda yer tahsis edilmektedir.

 

4) Ayrıca, kültür ve edebiyatımızın dışa açılımında giderek daha önemli roller üstlenen telif ajanslarımızın, gerçekleştirecekleri profesyonel görüşmeler ve imzalayacakları telif ve çeviri anlaşmaları yoluyla Türk edebiyatı ve yayıncılığını uluslararası arenaya açmak noktasında sağlayacakları katkıları daha ileri noktalara taşımak amacıyla, fuar katılımları çerçevesinde bu ajanslara destek sağlanmaktadır.

 

5) Fuar katılımları; yazarlar, çevirmenler, illüstratörler, sanatçılar ve yayıncılık sektörü temsilcilerinin iştirak ettiği çeşitli edebi, sanatsal ve profesyonel etkinlikler vasıtasıyla içerik olarak zenginleştirilmekte; sadece fuar alanıyla da sınırlı kalınmayarak farklı kültür ve sanat mekânlarında, kültür ve edebiyatımıza ilişkin tanıtım amaçlı paneller, konferanslar, söyleşiler, okuma günleri, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sergiler düzenlenmektedir.

 

6) Alanında dünyanın en büyüğü olması hasebiyle Frankfurt Kitap Fuarı’na adı geçen tüm etkinlikleri de içinde barındıran çok daha geniş ve özel bir edebi ve profesyonel etkinlik programı ile katılım sağlanmaktadır.

 

7) Ülkemizin Avrupa ve dünyanın sektörel açıdan en önemli fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı’na 2013 yılında “onur konuğu” olarak katılımı kitap fuarı idaresi ve British Council ile 2011 Eylül ayında Londra’da imzalanan mutabakat zaptları ile kesinleştirilmiş ve Eylül ayında Londra’da, Kasım ayında ise İstanbul Kitap Fuarı’nda basın toplantıları yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu çerçevede 2012 Londra Kitap Fuarı için de daha geniş ve nitelikli bir edebi ve profesyonel etkinlikler programı hazırlanmaktadır.