KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILINDA BAKANLIĞIMIZIN KATILDIĞI KİTAP FUARLARI

2013 YILINDA BAKANLIĞIMIZIN KATILACAĞI

ULUSLARARASI KİTAP FUARLARI

Dünya yayıncılarını buluşturan uluslararası kitap fuarlarına katılım, ülkemizin kültür, sanat ve edebiyatının evrensel kültür değerleri arasında kendine yer bulmasına ve Türk yayıncılığının ulaştığı ileri düzeyin uluslararası platformda tanıtılmasına imkân yaratmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyelin etkin bir şekilde tanıtılması ve dünya kamuoyunun ülkemiz ile ilgili doğru ve doyurucu bilgilere sahip olmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yurt dışında düzenlenen uluslararası kitap fuarlarına katılım sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, ülkemizin kültürel tanıtımına katkıda bulunmak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, ülkemiz yayıncılık sektörünü dışa açmak, uluslararası sektörel ilişkilerimizi geliştirmek ve TEDA Projesi’ni tanıtmak amaçlarıyla Bakanlığımızın 2013 yılında katılacağı fuarların takvimi şu şekildedir:

1      Leipzig Kitap Fuarı / 14-17 Mart 2013

2      Paris Kitap Fuarı  / 22-25 Mart 2014

3      Bologna Kitap Fuarı  / 25-28 Mart 2013


4      Londra Kitap Fuarı / 15-17 Nisan 2013

5      Saraybosna Kitap Fuarı / 17-22 Nisan 2013

6      Budapeşte Kitap Fuarı / 18-21 Nisan 2013

7      Abu Dhabi Kitap Fuarı  / 24-29 Nisan 2013

8      Tahran Kitap Fuarı  /1 - 11 Mayıs 2013

9      Book Expo Amerika  / 29 Mayıs-1 Haziran 2013

10   Pekin Uluslararası Kitap Fuarı  / 28 Ağustos-1 Eylül 2013

11   Moskova Kitap Fuarı  / 4-9 Eylül 2013

12   Liber Kitap Fuarı  / 2-4 Ekim 2013

13   Frankfurt Kitap Fuarı  / 9-13 Ekim 2013


2013 yılı kitap fuarlarına ilişkin genel bilgiler şu şekildedir:

1) 2013 yılındaki Uluslararası kitap fuarlarına katılıma ilişkin organizasyon çalışmaları; Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi’nin ilke kararları doğrultusunda ve Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşeliklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir.


2) Bu çalışmalar yürütülürken çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi meslek birliklerinden de destek alınmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilecek fuarlara Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul Ticaret Odası ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından kurumsal destek sağlanacaktır.


3) Fuarlara katılım Bakanlığımızca kiralanan stantlarda gerçekleştirilmekte ve adı geçen fuarlara Bakanlığımız koordinasyonunda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına da stantlarda yer tahsis edilmektedir.


4) Ayrıca, kültür ve edebiyatımızın dışa açılımında giderek daha önemli roller üstlenen telif ajanslarımızın, gerçekleştirecekleri profesyonel görüşmeler ve imzalayacakları telif ve çeviri anlaşmaları yoluyla Türk edebiyatı ve yayıncılığını uluslararası arenaya açmak noktasında sağlayacakları katkıları daha ileri noktalara taşımak amacıyla, fuar katılımları çerçevesinde bu ajanslara destek sağlanmaktadır.


5) Fuar katılımları; yazarlar, çevirmenler, illüstratörler, sanatçılar ve yayıncılık sektörü temsilcilerinin iştirak ettiği çeşitli edebi, sanatsal ve profesyonel etkinlikler vasıtasıyla içerik olarak zenginleştirilmekte; sadece fuar alanıyla da sınırlı kalınmayarak farklı kültür ve sanat mekânlarında, kültür ve edebiyatımıza ilişkin tanıtım amaçlı paneller, konferanslar, söyleşiler, okuma günleri, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sergiler düzenlenmektedir.


6) Alanında dünyanın en büyüğü olması hasebiyle Frankfurt Kitap Fuarı’na adı geçen tüm etkinlikleri de içinde barındıran çok daha geniş ve özel bir edebi ve profesyonel etkinlik programı ile katılım sağlanmaktadır.


7) Türkiye, Ulusal Komite koordinatörlüğünde; İstanbul Ticaret Odası, Yunus Emre Enstitüsü, Londra Kitap Fuarı, British Council, İngiliz Yayıncılar Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Basın Yayın Birliği ile birlikte hazırlanan zengin bir etkinlikler programıyla, Avrupa ve dünyanın sektörel açıdan en önemli fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı’na 15-17 Nisan 2013 tarihlerinde “onur konuğu” olarak katılmaktadır. Ağırlıklı olarak 15-17 Nisan 2013 tarihleri arasında Londra Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konuk ülke etkinlikleri, Şubat–Mayıs 2013 tarihleri arasındaki 4 aylık döneme yayılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 150 yazar, sanatçı, çevirmen ve akademisyen 80’e yakın kültürel ve profesyonel etkinliğe katılmaktadır. Türkiye, bu konuk ülke programında yaklaşık 110 yazar, çevirmen ve akademisyen; Ulusal Komite üyeleri, sivil toplum ve meslek birlikleri yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir heyet, 14 kitap eki editörü ve 6 sanatçı ile temsil edilmektedir.