KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de 1960 Sonrasında Kütüphanecilikteki Yenilikler

Köklü, Elif.Türkiye’de 1960 Sonrasında Kütüphanecilikte Yenilikler: (Yüksek lisans tezi) Ankara : Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 2001, XVI + 242 s. ISBN 975-17-2810-X Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yayınlarının 34’üncüsü, “Kütüphanecilik Tezleri Dizisi”nin 1. kitabı olarak yayımlanan eserde, Türkiye’de 1960-2000 arası yıllarda kütüphane ve kütüphanecilik alanındaki gelişme ve yenilikler anlatılmaktadır. Tezde, kütüphanecilik toplumsal yapıyı etkileyen olaylar çerçevesinde ele alınmıştır. Kütüphanecilikteki değişim süreci, toplum yapısının özelliği olan yasal düzenlemeler bağlamında açıklanmaya çalışılmış ve devlet-toplum-kütüphane ilişkisi irdelenmiştir. Çalışmada ciddi bir literatür araştırması yapılmış olduğu ve konunun iyi bir analiz ve sentezle işlendiği dikkat çekmektedir. Tez, benzer çalışmaları yapacak olan genç araştırıcıları yüreklendirmek açısından önem taşımaktadır.