KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okuma Alışkanlığını Geliştirme

Bamberger, Richard.Okuma Alışkanlığını Geliştirme. Çeviren: Bengü Çapar.Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1990. VIII.72 s. ISBN 975-17-0578 “Kütüphanecilik Dizisi”nin 19. kitabı olarak yayınlanan eserde, okuma kavramı ve okuma alışkanlığının kişi ve toplum için önemi vurgulanarak, okuma alışkanlığı ile ilgili çeşitli sosyo-ekonomik düzeylerdeki kişiler, çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinde yapılan uluslararası araştırmaların sonuçları verilmiştir. Eserde ayrıca sıradan okumanın etkin okumaya ve hayat boyu okuma alışkanlığına dönüştürülmesine yardım olacak yöntemler önerilerek, okuma alışkanlığının geliştirilmesinde aile, çevre, okul, öğretmen, kütüphane ve kütüphanecinin rolü görevleri ayrıntılı olarak verilmiştir.