KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Odası

P N

TEDA

P N

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı özünde bir “çeviri ve yayım” destek projesidir.

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES), yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla sağlanan yayın desteği projesidir.

ISBN hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta yararlanmaya sunmak için, ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemi olup uluslararası bir standarttır. Bu standardın ülkemizdeki uygulayıcısı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan ISBN Türkiye Ajansı’dır. Ajansımız, Uluslarası ISBN Merkezi’nin bir üyesi olarak bu Merkezin aldığı kararları takip ederek, sisteme dahil olan diğer ülkelerle eş zamanlı olarak bu uygulamal ..