KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirmesi

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Ömer DUMAN, Nazmi KARYAĞDI
Türü: Hukuk
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 343.0524
Sayfa Sayısı : XIX, 337 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2403
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 257
ISBN: 975-17-2441-4
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

Bu kitapta ilk olarak telif haklarının hukuksal yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra vergilendirmeye ilişkin tüm hususlar açıklanmıştır. Konuya ilişkin sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları izah edilmeye çalışılmıştır. Uzun süreli bir çalışmanın ürünü olan bu kitap günümüzde de tartışılan telif hakları konusunda okuyucuya ve ilgililere ışık tutacaktır.