KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kısas-ı Enbiya (6 Cilt) (2. Baskı)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
Yazarı, Haz., Çev., v.b.:
Ahmet CEVDET; Hazırlayan:Mahir İZ
Türü: İslam Dini
Basım: 3. Baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 297.9
Sayfa Sayısı : 3 Cilt, 6 Kitap
Boyutu: 19 cm
Yayın No: 637
Dizi Adı: 1000 Temel Eser Dizisi
Dizi No: 119
ISBN: 975-17-2407-4 tk
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

Cevdet Paşa'nın daha çok eğitim ve öğretim amacıyla kaleme aldığı "Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa" adlı eserinde; Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından İslam Dini'nin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber'in hayatından, diğer Türk - İslam devletlerinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden söz eder. Bu değerli yapıtı Kültür Bakanlığı altı kitap haline üçüncü kez okuyucusunun hizmetine sunmaktadır.