KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İsmet İnönü : Yaşamı, Dönemi, Kişiliği

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği
Yazarı, Haz., Çev., v.b.:
Şerafettin TURAN
Türü:
Tarih
Basım:
1.Baskı
Basım Yılı:
2000
Konu No:
956.1025
Sayfa Sayısı :
XI, 591s.
Boyutu :
25 cm
Yayın No:
2507
Dizi Adı:
Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No:
279
ISBN:
975-17-2506-2
Baskı Sayısı :
3.000 adet

İçeriği

İsmet İnönü’nün 89 yıllık yaşamının, kişiliğinin ve döneminin her yönüyle ele alındığı bu çalışmayı özgün kılan konuya ilişkin belgelerin ve yapıtların yanında, İnönü’nün kendi arşivinden de yararlanılmış olmasıdır. Bu sebeple İsmet İnönü ve dönemi ile ilgilenen araştırmacılar için önemli bir yapıttır.