KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ecel'i Kaza

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Ecel-i Kaza: (İnceleme-yeni ve eski harflerle metin-sözlük)
Yazarı, Haz.z.Çev.v.b.: Ebüzziya TEVFİK; Hazırlayan: Alim GÜR
Türü: Edebiyat
Basım: 1.baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 818.3209
Sayfa Sayısı: XI, 113,144 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 2499
Dizin Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizin No: 275
ISBN: 975-17-2499-6
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

Tanzimat dönemi tiyatrosu anlatıldıktan sonra Ebüzziya Tevfik'in Ecel-i Kaza adlı tiyatro eseri hem Osmanlıca orijinal metin halinde hem de Türkçe'ye çevrilmiş haliyle verilmiştir. Ayrıca metinde geçen Arapça-Farsça sözcüklerin Türkçe karşılıklarının yer aldığı bir sözlük vardır.