KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cenupta Türkmen Oymakları (2Cilt) (3. Baskı)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Cenupta Türkmen Oymakları
Yazarı, Haz., Çev., v.b.:
Ali Rıza YALMAN (YALGIN); Hazırlayan; Sabahat EMİR
Türü:
Örf ve Adetler
Basım:
3. Baskı
Basım Yılı:
200
Konu No:
39
Sayfa Sayısı :
2 Cilt. res
Boyutu:
20 cm
Yayın No: 256
Dizi Adı: Başvuru Kitapları Dizisi
Dizi No: 12
ISBN: 975-17-1268-8 tk
Baskı Sayısı: 2500 adet

İçeriği

Folklorla uğraşanların çalışmalarına ışık tutacak değerli bir kaynak eserdir. Ünlü folklorcunun Güney Anadolu Türkmenleri'nin hayatını anlatan beş ciltlik çalışması Bakanlığımızca iki cilt halinde üçüncü kez okuyucunun hizmetine sunulmaktadır.