KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecid Sivasi

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Bir Türk Mutasavvuf Abdülmecid Sivasi: Hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri
Yazarı, Haz., Çev., v.b.: Cengiz GÜNDOĞDU
Türü: Tasavvuf
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 297.792
Sayfa Sayısı : XVII, 429 sayfa. rnk. res Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2438
Dizi Adı: Kültür Eserleri Dizisi
Dizi No: 262
ISBN: 975-17-2439-2
Baskı Sayısı : 3000 adet


İçeriği

Bu kitapta; 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başlarında yaşamış, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığı faaliyetler sebebi ile de İstanbul'a çağrılmış bir bilim ve fikir adamı olan Abdülmecid Sivasi ve onun şahsında 17. yüzyılın ilk yarısında çözülme dönemini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, sosyal ve fikir hayatı anlatılmaktadır.