KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Baburname; Babur'un Hatıratı (3. Baskı)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Baburname: Babur'un Hatıratı
Yazarı, Haz., Çev., v.b.:
Reşit Rahmeti ARAT
Türü:
Biyografya
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 923.1
Sayfa Sayısı : V, 622 sayfa
Boyutu: 20 cm
Yayın No: 602
Dizi Adı: 1000 Temel Eser Dizisi
Dizi No: 108
ISBN: 975-17-2404-X
Baskı Sayısı: 3000 adet

İçeriği

Asıl adı Zahireddin Muhammed olan Babür (1483-1530) Hindistan'daki Babür Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Devlet adamlığının yanı sıra seçkin bir asker, şair ve yetenekli bir yazardır. Babür Çağatay edebiyatının Ali Şir Nevai'den sonra en büyük sanatçısı olarak da bilinir.

Babürname adlı eser otobiyografi alanında bir dünya klasiği haline gelmiştir. Tarihin bir dönemine ışık tutan bu eseri Kültür Bakanlığı 3. kez okuyucularının hizmetine sunmaktadır.