KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 FRANKFURT KİTAP FUARI (09-13 EKİM) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLERE İLİŞKİN İHALE DUYURUSU

DUYURU

Frankfurt Kitap Fuarı 2013

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2013 yılında gerçekleştirilecek olan 65. Frankfurt Kitap Fuarı’nda yapılması planlanan etkinliklerin organizasyonu ve standın yapım işine ilişkin ihale gerçekleştirilecektir. Hizmet alımına yönelik şartname Frankfurt Kültür Ataşeliği’nden (info@tuerkei-tourismus-kultur.de) temin edilebilir. Anılan iş için 04.11.2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “idarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlemlerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde teklif alınacaktır.

Teklifler kapalı ve mühürlü zarf içinde 18 Temmuz 2013 tarihi mesai saati bitimine (saat 17:00) kadar Frankfurt Kültür Ataşeliği adresine ulaşacak şekilde elden veya özel ulak yoluyla teslim edilecektir. Posta/kargodan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, 18 Temmuz 2013 tarihi mesai bitiminden sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin Gönderileceği Adres:

Generalkonsulat der Republik Türkei - Kulturattaché

Baselerstr. 35-37

60329 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 69-233081/82

Faks: + 49 69-232751

MITTEILUNG

Frankfurter Buchmesse 2013

Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkei wird hinsichtlich der 65. Frankfurter Buchmesse 2013 eine Ausschreibung für den Standbau und Organisation durchführen. Die Ausschreibungsunterlagen für die Dienstleistungserwerbung können vom Generalkonsulat der Republik Türkei - Kulturattaché (info@tuerkei-tourismus-kultur.de) angefordert werden. Die Auswertung der Angebote erfolgt im Rahmen der für die im Ausland tätigen administrativen Einrichtungen der Republik Türkei zur Regelung von Sach- und Dienstleistungserwerbungen sowie die Durchführung von Erstellungsarbeiten geltenden Bestimmungen (bekanntgegeben im Staatsanzeiger der Republik Türkei vom 04.11.2004 Ausgabe Nr. 25633).

Die oben genannten Bewerbungsunterlagen sind bis zum Dienstschluss (17:00 Uhr) des 18.07.2013 unter folgender Anschrift einzureichen:

Generalkonsulat der Republik Türkei - Kulturattaché Baselerstr. 35-37

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069-233081/82

Faks: 069-232751

Durch Verzögerung auf dem Postweg verspätet eingehende Angebote werden nicht berücksichtigt.