KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geçici kapalı ne demek? Kütüphanem neden geçici kapalı?

Geçici Kapalı Kütüphane Ne Demek? Kütüphanem Ne Zamana Kadar Geçici Kapalı Kalacak?

Genel Müdürlüğümüz, etkin kütüphane projesi ve yaşayan kütüphaneler anlayışı çerçevesinde, erişim olanakların artırılarak kütüphane hizmetlerinin çağdaş düzeyde sunulması amacıyla yeni kütüphaneler açılması, hizmet mekanlarının iyileştirilmesi, yeni nesil kütüphane binalarının yapılması ve yerel işbirliği çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu faaliyetler yanında millet kıraathanesi oluşumları ve ek mesai saatleri sayesinde hizmet seviyesinde artış sağlanmakla beraber bina ve/veya personel yokluğu, onarım, kullanıcı azlığı ve ulaşım olanaklarının zorluğu gibi çeşitli sebepler veya istenmeyen durumlar nedeniyle kütüphanelerimiz zaman zaman faaliyetlerine devam edemeyip geçici kapalı durumda bulunmaktadır.

Geçici kapalı kütüphane sayısının azaltılması için yukarıda yapılan çalışmalara ilaveten yeni kütüphaneci personel istihdam edilmekte ve uygun kamu binası bulunamayan yerlerde kiralama yoluna gidilmektedir. Kütüphanelerin uzun süre geçici kapalı durumda kalmaması için Genel Müdürlüğümüz ve İl Kültür ve Turizm müdürlüklerimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. Kullanıcılarımızın da kütüphanelerine sahip çıkarak yerel yönetimlerden bu hususta destek talebinde bulunmalarında yarar bulunmaktadır.