KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk kütüphanelerinde hangi materyal ödünç olarak verilir?

Bakanlığımıza bağlı halk kütüphaneleriyle çocuk bölümlerinde ve çocuk kütüphanelerinde, yazma ve nadir basma eserler ile her türlü ansiklopedi, sözlük ve diğer kaynak kitaplar, süreli yayınların son sayıları ve okuyucular tarafından kütüphanede yararlanmak üzere çok sık aranan eserler dışında kalan kitapların ödünç olarak verilmektedir.

 

Kütüphaneye üye olmak kaydıyla okuyucuya her defasında Kütüphane Müdürünün uygun görmesi ile üç veya üçten fazla sayıda kitap ödünç verilir.