KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneler hangi gün ve saatlerde açıktır?

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4’ten fazla personeli bulunan halk kütüphaneleri yıl boyunca yalnız Pazar günleri, yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3’ten az olan kütüphaneler ise 15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri,16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

 

Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphaneler öğle tatilinde de kullanıcılarına hizmet vermektedir.

 

Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100’ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 ‘a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır.