KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Değerlendirme ve Ödeme

Değerlendirme ve Ödeme Süreci

 

Başvurular TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Yılda en az iki defa toplanan kurul desteklenecek eserlere karar verir.

Eser ve yazarın önemi, çevrilecek dil, yayınlayacak kuruluş ve ülkesi ile proje bütçesi dikkate alınarak desteklenecek başvurular ve destek miktarları kararlaştırılır.

Değerlendirme sonuçları olumlu ya da olumsuz bütün yayıncı kuruluşlara bildirilir.

Yayıncı kuruluşlara destek, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir defada ve peşin olarak ödenir.