KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

          • İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı (Başvuru formunun İngilizce veya Türkçesi, www. tedaproject.gov.tr adresinden indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra acele posta veya kurye ile posta adresimize gönderilmesi gerekmektedir.).

          • Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin bir örneği.

          • Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın bir örneği.

          • Çevirmen ile yapılan anlaşmanın bir örneği.

          • Çeviriye esas kitap veya kopyası.

          • Yayınevinin yayın kataloğu veya elektronik katalog.

          • Çevirmen özgeçmişi.