KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Hizmeti Standartları (Milletlerarası Bir İnceleme)

Withers, F.N. Kütüphane Hizmetleri Standartları-Milletlerarası Bir İnceleme-.Çev. Sönmez Taner ve Aysel San. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1988. 430 s. 1968 yılında UNESCO ve IFLA arasında imzalanan bir sözleşmeyle, çeşitli ülkelerdeki her tür kütüphane hizmetleri için önerilen ve uygulanan standartlar üzerine araştırma yapılması öngörülmüştür. Bu çalışmanın yürütülmesi için de İngiltere’de Poliytechnie of North London, Kütüphanecilik Bölümü araştırma uzmanı F.N. Withers görevlendirilmiştir. Araştırma bulguları 1870 yılında UNESCO dokümanı olarak yayınlandığında büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Bunun üzerine IFLA, Withres’i araştırmayı genişletmesi için 1972 yılında görevlendirilmiştir. Kitap bu çalışmaları kapsamaktadır. Kitapta, milli kütüphaneler, üniversite, kolej ve akademik kütüphaneler, özel kütüphaneler, halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri genel bilgiler yanında, birçok ülke özelinde incelenmiştir. Kitabın son bölümünde kütüphane türlerine göre örnek standartlar verilmiştir.