KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yurt Sathında Yaygınlaştırılmasında Mahalli İdarelerden Beklentilerimiz

Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yurt Sathında Yaygınlaştırılmasında Mahalli İdarelerden Beklentilerimiz. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1990. 25 s. ISBN 975-17-0567-3 Kütüphanecilik dizisinin 18. kitabı olarak yayınlanan eserde; halk kütüphanesi açılması ve geliştirilmesinde belediye, özel idare, dernek, vakıf gibi kuruluşlarla şahısların yardım ve desteklerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.Halk kütüphanelerinin kültürel kalkınmadaki rolü ve halk kütüphanelerinin yaygınlaştırılmasının yanında mahalli idarelerden beklentiler konuları da kitapta yer almaktadır.. Bunun yanı sıra dünyada okuma oranlarını içeren istatistiki bilgiler de yer verilmiştir