KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi Açılışı Basın Duyurusu

Modern Halk Kütüphanelere bir yenisi daha ekleniyor!

  

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi Halk Kütüphanesi, 13 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.30’da hizmete açılacaktır. Kütüphanenin açılışı Başbakan Yardımcımız Sayın Emrullah İŞLER tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

En önemli kültürel yapılardan biri olan halk kütüphaneleri, sundukları hizmetler ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumsal değişime katkıda bulunan kurumlardır. Ancak, değişen dünyada halk kütüphanelerinin söz konusu katkıyı sağlayabilmeleri, hem bulundukları coğrafyada hem de dünyadaki değişimlere ayak uydurabilme gücüyle doğru orantılıdır.

 

Bu sebeple ülkemizdeki çağdaş kütüphane algısını etkilemek ve bu işlevi yerine getirmek üzere, Bakanlığımızca “Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi” başlatılmıştır. Proje doğrultusunda hizmet binası yetersiz olan ya da hiç kütüphanesi bulunmayan il ve ilçeler tespit edilmekte, yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesi ve modern kütüphanelerin hizmete açılmasına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır.

 

Aynı kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet vermekte olan Keçiören Aktepe İlçe Halk Kütüphanesi’nin, fiziki yapısı ve iç tefrişi ile ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda olmaması nedeniyle yeni bir kütüphane açılması uygun görülmüştür. Yeni kütüphanenin açılmasının ardından; Aktepe Halk Kütüphanesinin bina, tefriş ve koleksiyon bakımından yenilenerek bağımsız bir çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi planlanmıştır.

 

Keçiören Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye tarafından Keçiören İlçesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezinin 563 m²’lik bir bölümü kütüphane olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Söz konusu yerde Bakanlığımıza bağlı bir kütüphane açılması ve kütüphaneye “Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi” adı verilmesine ilişkin Bakanlığımız ile Keçiören Belediyesi arasında 10.06.2013 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

Söz konusu protokol doğrultusunda Bakanlığımızca gönderilen ödenekle Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezinde kütüphane olarak ayrılan bölümün onarımı ve tefrişi gerçekleştirilmiş olup, yeni koleksiyonuyla birlikte Ankara Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi hizmete hazır hale getirilmiştir.

 

Keçiören Belediyesince yaptırılan Yunus Emre Kültür Merkezi ile içerisinde Bakanlığımızca kurulan Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi, 13 Mart 2014 Perşembe günü saat 14:30’da Başbakan Yardımcımız Sayın Emrullah İŞLER’in katılımıyla hizmete açılacaktır. Ayrıca Sayın İŞLER’le birlikte Kütüphaneye adını veren değerli edebiyat ustası Cemil MERİÇ’in kızı Prof. Dr.Ümit  MERİÇ te   açılış programını  onurlandıracaktır.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

  
 
 
 
                                                             
  • Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi
  • Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi
  • Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi