KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu

3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bodrum/Muğla’da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından “Kütüphanelerde Mekân Tasarımı” konulu 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyum boyunca 16 bildiri, 3 çağrılı konuşma (İtalya, Almanya ve Türkiye), 14 poster sunumu, 4 kütüphane sunumu ve 1 firma sunumu yapılmıştır. Ayrıca, Kütüphane Otomasyon Sistemi olan KOHA Yazılımı ve Kamu Mali Hesaplar Bilgi Sistemi’ne ilişkin 2 ayrı sunum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun birinci gününde yapılan sunumlarda; kütüphanelerin bütçe, derme geliştirme açısından sorunlarının kalmadığı; okurun kullanımına uygun mekânları tasarlamak gerektiği; okura sunduğu kütüphane hizmetleri yönünden yeterli olmayan bir kütüphanenin işlevsel ve estetik açılardan etkin ve yetkin sayılamayacağı belirtilmiştir. Bilgi ve bilgi teknolojilerinin yapı ve mimari özellikleri de etkilediği; kütüphane yapılarının kent kimliğini, kültürünü yansıtır özellikler taşıması gerektiği belirtilmiştir. Kütüphanelerin kullanıcı ve çalışan için etkisi; yeni bir yapı için yer seçimi, nüfus, kültürel yapı ve mimari kültür özellikleri ön çalışmaları; yapının oluşumunda mimar, kütüphaneci, bağış yapan, kütüphane yöneticisi ve yerel yönetim ilgililerinin katılması gerektiği; temel özellikler olarak da işlevsel şema ve mimari gereksinimler sıralanmıştır. Özellikle çocuk kütüphanelerinde renk ve albeninin kullanılmaya başlandığı, edebiyat müze kütüphanelerinin oluşturulduğu ifade edilmiştir.

Sempozyumun ikinci gününde yapılan sunumlarda; güzel ve estetik kavramları, tarihsel ve felsefi açıdan ele alınmış ve açıklanmıştır. Mekânsal estetik olarak kütüphanelerin toplumsal iletişim merkezi olmaları; estetiğin işlevselliğin seçeneği olmadığı; kütüphane kurumlarının keyifli, rahat, kişilerin tembellik haklarının kullanıldığı yerler olması gerektiği, buna göre düzenleme ve hizmetlerin sunulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca kütüphanelerin duvarsız, tek kat, teknolojinin de yer aldığı mekânlar olarak düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kütüphanelerde renk ve aydınlatma konularının ön plana çıktığı, renklerin sıcak ve soğuk olarak özellikleri, çocuk kütüphanelerinin tasarımında kullanılan renklerin etkileri yanında, 7-10 yaş arası çocukların kullandıkları renkler ve yaptıkları resimler yorumlanmıştır.

Ayrıca, afet planlaması ve deprem konusu ele alınmış, afete ilişkin kavramlar, afet planlaması ve özellikleri, afet planlamasında izlenmesi gereken yollar, afet yönetimi örneklerle anlatılmıştır. Bir afet planlamasının nelere nasıl katkı sağlayacağı da açıklanmıştır. Ayrıca yapısal olmayan kütüphane elemanlarının olası bir deprem öncesi ne yönde nasıl önlemlerle daha az zarar verir ve zarar görür olabileceği anlatılmış, bu konuda hazırlanmış standartlara bağlı kalınarak, deprem sonrası daha az zarar görmek için gerekli açıklamalar örneklerle sunulmuştur.

Sempozyumun son gününde yapılan sunumlarda; yeşil kütüphanenin geleneksel kütüphanelerden ayrılan tarafları ve özellikleri, çevre, kullanılan enerji, sürdürülebilirlik gibi açılardan değerlendirilmiştir.  Her iki bildiride de dünyada yeşil kütüphane konusunda belli başlı merkezler tanıtılmıştır.

Engellilerin yaşadıkları çevrede rahat yaşayabilmeleri için gerekli uyum ve koşullardan yoksun oldukları; bununla ilgili yeni düzenlenmelerin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca engellilerin ‘ortopedik ‘ ve ‘görme’ engelli olarak ikiye ayrıldıkları, her iki kesim için de kütüphanelerde gerekli önlemlerin alınması gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca, bir başka bildiride ise gezici kütüphanelerin Türkiye’deki genel gelişimi açıklanmış, mekânsal koşulları, Kastamonu ili gezici kütüphanesi örneği ile ele alınmıştır.

Genel Değerlendirme ve Kapanış Oturumu ile 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu tamamlanmıştır.

 
  
                         
  • 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 2013
  • 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 2013-2
  • 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 2013-1
  • 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 2013-3