KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANELERDE İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLEN PROJE ÖNERİLERİ

Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen inovasyon çalışmalarına kütüphanelerimizin de dahil olabileceği; kütüphane yöneticileri, kütüphaneciler ve diğer personelin yaratıcılık ve problem çözme becerilerini sergileyebilecekleri, kapasitelerini geliştirebilecekleri ve ortaya koydukları fikirleri kendi kütüphanelerinde uygulama fırsatı bulabilecekleri bir inovasyon girişimi başlatılmıştı.

Bu kapsamda kütüphanelerce geliştirilen ve değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilen tüm proje önerilerine ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Çalışmaya ilgi gösteren ve katkı sunan tüm personelimize teşekkür ederim.

 

 

                                                                                                                        Prof. Dr. Onur Bilge KULA 

                                                                                                                                 Genel Müdür V.


 Projelerin listesini görmek için tıklayınız..