KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Şubelere ait e-posta ve telefon listesi

Genel Müdür                            Hamdi TURŞUCU
0 312 470 53 00
Genel Müdürlük Makamı Faks0 312 470 54 71
Bakanlık Santral Numarası0 312 470 80 00
Genel Müdürlük Santral Numarası 0 312 470 83 83
Genel Müdür Yardımcısı       0 312 470 5303
Genel Müdür Yardımcısı  V.    Yahya ÖZEN
0 312 470 5305
Genel Müdür Yardımcısı V.     Ali ODABAŞ
0 312 470 5307
Daire Başkanı          Ali Suha BACANAKGİL0 312 470 81 32
Daire Başkanı         Taner BEYOĞLU
0 312 470 53 14
Daire Başkanı  V.    Ahmet ALDEMİR0 312 470 53 09
Daire Başkanı  V.    Ahmet ÖZEKMEKÇİ0 312 470 53 12
Daire Başkanı         Asuman AKDEMİR0 312 470 81 58
Daire Başkanı        Elif Uzun SÜMERCAN 0 312 470 53 07  
Daire Başkanı        0 312 470 53 11  


Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faks
Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı Faks
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Faks
Yayımlar Daire Başkanlığı Faks
ISBN0 312 470 5447
ISSN0 312 470 5445
ISBN - ISSN  Faks0312 309 89 99ŞUBE ADI
ŞUBE MÜDÜRÜ TELEFON
ŞUBE TELEFON
E-POSTA ADRESİ
Teknik Hizmetler Şb. Md.0 312 470 53305331-5336kygmteknik@ktb.gov.tr
İstatistik ve Veri Analizi Şube Md.0 312 470 53665369 - 8221kygmstat@ktb.gov.tr 
Kullanıcı Hizmetleri Şb. Md.0 312 470 53205343-5341kygmkufa@ktb.gov.tr
Kütüphane Planlama Şb. Md.0 312 470 53215334-5319-5462kygmplan@ktb.gov.tr
Materyal Sağlama ve Dağıtım Şb. Md.0 312 470 53445346-5348-5347kygmmasde@ktb.gov.tr
Stratejik Planlama ve Kurumsal Perfor. Şb. Md.0 312 470 53765353-5399stratejikplan@ktb.gov.tr
İç Kontrol Sistemi Şb. Md.0 312 470 53655380 - 8164 - 8218kygmickontrol@ktb.gov.tr
Satın Alma Şb. Md.0 312 470 53825386-5384-5383kygmsatinalma@ktb.gov.tr
İnsan Kaynakları Şb. Md.0 312 470 81765406-5402-5403kygmpersonel@ktb.gov.tr
Bütçe ve Performans Şb. Md.0 312 470 81885374-5372-5373kygmbutce@ktb.gov.tr
Mali İşler Şb. Md.0 312 470 53918187-5395-5397kygmmaliisler@ktb.gov.tr
Bilgi  Sistemleri Şb. Md.0 312 470 81675379-5410kygmbim@ktb.gov.tr
İdari İşler Şb. Md.0 312 470 54085412-5413-5411kygmevrak@ktb.gov.tr
Yayın Planlama ve Hazırlama Şb. Md.0 312 470 54205421-5424-5377yaphaz@ktb.gov.tr
Türk Edebiyatının Dışa Açılımını Dest. Şb. Md.0 312 470 54325435-5434-5436teda@ktb.gov.tr
Yayıncılık İşleri ve Fuarlar Şb. Md.0 312 470 54375440-5439-5443kygmdisfu@ktb.gov.tr
Yayın Standartları ve Derleme Şb. Md.
0 312 470 5444
ISBN :  5452-5446isbn@ktb.gov.tr
ISSN : 5451-5452issn@ktb.gov.tr
ISMN : 5448-5455ismn@ktb.gov.tr
Derleme :5447kygmderleme@ktb.gov.tr
Edebiyat Üretimini Teşvik Şb. Md.0 312 470 54565457-5461-8224edebiyatdestek@ktb.gov.tr
Taşınırlar Şb Md. 0 312 470 53875389-5388-8198 
 Kütüphane Otomasyon Şb Md.0 312 470 53305335 - 5331 - 5404 
 Basın ve Halkla İlişkiler Şb Md.0 312 470 53708223-5435-9296 kygmbasin@ktb.gov.tr
 Dijital Koleksiyon Hiz.Şb.  Md. 0 312 470 83348340-8230-8336 
 Kitap Dışı Materyal Koleksiyon Şb. Md.0 312 470 8320 8321-8326-8303 
 Kitap Koleksiyonu Şb. Md.0 312 470 81638163-8298-8299 
Süreli Yayın Koleksiyonu Şb. Md.0 312 470 53708304-8165-8308  
 Yazma ve Nadir Eser Koleksiyonu Şb. Md.0 312 470 83308327-8329 
 Kataloglama ve Sınıflama Şb. Md.0 312 470 8244 8245-8258-8254  
 Milli Kütüphane Materyal Sağlama Şb. Md0 312  470 82228227-8228-8229 
 Bibliyografya Şb. Md.0 312 470 8270 8269-8273-5345 
 Koleksiyon Koruma Şb. Md.0 312 470 83358280-8276 
 Dış İlişkiler Şb. Md.0 312 470 83385435-8288