KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dış Paydaşlar Anketi

    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile tüm kamu idareleri Stratejik Planlarını hazırlamakla yükümlü kılınmaktadır.

    Strateji planlamanın temel unsurlarından birisi paydaş analizi olup, paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgili olan, kuruluştan doğrudan ve dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik planlama çalışmalarında, katılımcılık temel unsurlardan biri olduğundan, kuruluşun etkileşim içinde olduğu taraf olan paydaşların görüşlerinin dikkate alınması; planın uygulama şansının artması ve kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmesi açısından önem arz etmektedir.

    Dış paydaş olarak aşağıda yer alan sorularla ilgili değerlendirmeleriniz Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlıklarında kullanılacaktır..

Değerlendirilmesi için lütfen anketi doldurarak posta ile Genel Müdürlüğümüze veya kygmstratejikplan@kultur.gov.tr adresine gönderiniz.