KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ortak Kültürel Miras : Birlik İçinde Çokluk Sergisi, 16 Eylül - 11 Ekim 2009

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Hükümet Başkanı Sayın José Luis Rodríguez Zapatero öncülüğünde başlatılan Medeniyetler İttifakı Projesi kapsamında, Bakanlığımızca, ülkemizde ve yurt dışında bulunan el yazması ve nadir eserlerden oluşan “Birlik İçinde Çokluk” temalı bir sergi düzenlenmiştir.

Muhtar al-Hikam ve Mahasin al-Kalim, 13. yy ilk yarısı                           
30 x 18,5 cm
Topkapı sarayı Müzesi, A.3206, 29b-30a
Müellifi Abu’l Vafa al -Mubaşşir b.Fatik al-Ka’id

16 Eylül-11 Ekim 2009 tarihleri arasında ve İstanbulTürk İslam Eserleri Müzesinde düzenlenecek uluslararası nitelikli Ortak Kültürel Miras:Birlik İçinde Çokluk sergisinde,  farklı dillerde, farklı etnik ve dinî kimlikler tarafından kaleme alınmış,  birlikte ve huzur içinde yaşama örnek teşkil eden yurt içinde ve yurt dışındaki yazma ve nadir eserlerin orijinalleri ve dijital kopyaları teşhir edilmektedir.

British Library
 

Syriac Gospel Lectionary
Northern Iraq, 1216–20. Holy Women at the Tomb BL Add. MS 7170, f. 160 (detail)
Envanter No
Add. MS 7170

 

Sergi temasına ilişkin olarak, 17 Eylül 2009 tarihinde Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Konferans Salonunda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Dr. Aytekin YILMAZ başkanlığında,  Sergi Danışma Kurulu üyelerinin yer aldığı bir panel düzenlenecektir. Panelde Ortak Kültürel Miras: Birlik İçinde Çokluk teması işlenecektir. Serginin Küratörlüğü ise Gürol Sözen tarafından gerçekleştirilmiştir.

Birlik İçinde Çokluk sergisi, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinden, İbn-i Sina’nın Kanun fit tıb adlı eserine, İncil, Kur’an ve Tevrat’ın en güzel ve eski yazmaları ile İbranice, Grekçe, Latince ve Arapça yazılmış yazma ve nadir eser örneklerine, kültür ve sanat etkileşimleri ile oluşturulmuş seçkin minyatür örneklerine, belki önünden geçerken dikkat etmediğimiz bir cami, medrese ya da çeşmenin duvarında birçok medeniyetin mimari ve sanatsal etkileşimini yansıtan kabartmaların fotoğraflarına varıncaya kadar kapsamlı bir seçki sunmaktadır.

British Library

The Bible in Syriac
Amid, Turkey, 463/4. Genesis 29:25-30:2 BL Add. MS 14425, f. 31
Envanter No
Add. MS 14425