KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) Projesi Basın Toplantısı ve Hizmet İçi Eğitim Programı Gerçekleştirildi

  • BİLED
  • BİLED
  • BİLED
  • BİLED
  • BİLED
  • BİLED

Halk kütüphaneleri, toplumun her türlü bilgi gereksinimini karşılayan, bulunduğu yörenin kültürel-sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan, çoğulcu kültürü destekleyen toplumsal kuruluşlardır. Hiçbir ayırım gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerine hizmet götüren halk kütüphanelerinin değişen dünyanın modern yapılandırılmalarına paralel olarak, teknolojik ve toplumsal dönüşümlere uygun hayata geçirilmesi, Bakanlık olarak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu çerçevede, görme engellilerin bilgi kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine ve özgür zamanlarını değerlendirmelerine katkıda bulunmak, ailelerine ve eğitim aldıkları kurumlara destek sağlamak amacıyla, 85 il ve ilçe halk kütüphanemizde Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) Projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında;

Ekran Okuma Programı ile bilgisayar ekranında görüntülenen metinsel bilgiler doğal insan sesi kalitesiyle seslendirilerek neyi, nasıl, ne kadar duyacaklarını belirleme imkânıyla, görme engellileri bilgisayar teknolojisinden tam ve eksiksiz yararlandırmakta, ayrıca elektronik ortamda kitap, ansiklopedi ve benzeri kaynaklardan özgürce araştırma yapmaları sağlanmaktadır.

Ekran Büyütme Programı ile son derece gelişmiş özelliklere sahip bir ekran büyütme yazılımı aracılığıyla az görenlerin bilgisayarı gözlerini yormadan ve başkalarından yardım almadan rahatlıkla kullanabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Kullanıcı ekrandaki resim, metin ve benzeri görüntüleri istenilen boyutta görüntüleyebilmekte (maksimum 36 kat büyütme opsiyonu) arka ve ön plan renkleri ihtiyaca göre istenilen şekilde düzenleyebilmekte, programın arama özellikleri sayesinde metin, internet ve uygulamalar üzerinde istenilen noktaya, bilgiye kolayca ulaşılabilmektedir.

Sensörlü Kitap Okuma Makinası ile görme engelli kullanıcıların kitap, dergi, gazete, gibi basılı materyale hızla erişebilmesini sağlayarak siyah- beyaz veya renkli belge ve kitapları hatasız şekilde bilgisayar ortamına aktardıktan sonra onları dinleyerek okuma veya istediği depolama birimlerine; ses veya metin olarak kaydetme imkânı sağlanmaktadır.

Masaüstü Büyüteç Sistemi ile yazı yazma, okuma, bulmaca çözme, resim yapma, el işleri yapma ve benzeri günlük aktiviteleri başkalarına bağımlı kalmaksızın gerçekleştirilmektedir.

Bilgiye Erişimde Engelli Değilsiniz (BİLED) Projesi’nin Bakan Yardımcımız Dr. Abdurrahman ARICI tarafından 02 Temmuz 2012 Pazartesi günü, saat 10.30 da CK Farabi Hotel’de gerçekleştirilecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtımı yapılmıştır. Basın toplantısı bitiminde kütüphane ve/veya kütüphanelerin ilgili bölümünde görev yapan personele hizmet içi eğitim verilmiştir.