KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel kütüphane nasıl açılır?

Özel Kütüphane Açabilir miyim? Özel Kütüphane Açmak İçin Neler Gerekli?

 Şahıs veya şirket olarak özel kütüphane açmak için aşağıdaki işlemler takip edilebilir.

  • Özel Kütüphane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kütüphanenin kuruluş amacını belirtir bir yazı ile ilgili Valiliğe başvurur.
  • İl Halk Kütüphanesi önerilen yeri, kütüphane hizmetleri açısından uygunluğu, donanım ve dermenin niteliği gibi ölçütleri gözeterek inceler.
  • İnceleme sonucunun olumlu olması durumunda Valilik özel kütüphane açma izni verir. Bu kapsamda açılmış olan kütüphanelerin faaliyetleri Valilik tarafından denetlenir.
  • Açılması uygun görülen özel kütüphanelere ait bilgiler Özel Kütüphane Formuna işlenerek Bakanlığa gönderilir.