KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanelerde Sanat Köşesi

Toplumdaki bütün kesimlerin yararlanması için yazılı, basılı, görsel-işitsel her tür materyali toplayıp düzenleyen, bunları uygun araç-gereç ve ortamlarda kullanıcısına ulaştırmayı amaç edinen halk kütüphanelerinin, (topluma ait yaratıcı düşünce ürünleri niteliğindeki) estetik değer taşıyan sanatsal içerikli kültürel varlıklara erişimi sağlaması gerektiği de su götürmez gerçektir.

Kütüphanelerin, bilgi kaynaklarını koruma ve saklama, eğitim, araştırma ve boş zamanları değerlendirme işlevlerinin yanı sıra, toplumun sanatsal ve estetik beğenisini geliştirmek gibi önemli bir işlevi daha bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar bu işlev yerine getirilememiş ve sanatsal-görsel kitaplar kütüphanelerde yeterince yer bulamamıştır.

Bu kapsamda, 81’i il halk kütüphanesi, 19’u Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kütüphaneler olmak üzere, başlangıçta Bakanlığımıza bağlı toplam 100 halk kütüphanesinde “Sanat Köşeleri” oluşturulmuştur.

 Milli kültür ağımızın genişletilmesine katkı sağlayacak sanat köşeleri, Bakanlığımız tarafından yayınlanmış Türk kültür ve sanat dünyasına ilişkin prestijli eserler, sergi katalogları, müze katalogları, sanatsal içerikli CD ve kasetler ile ünlü ressamların tablolarına ait reprodüksiyonlarından oluşmaktadır.

Ayrıca söz konusu materyaller kütüphanelerin yanı sıra, lokal, belediye salonları, kahve evleri gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kütüphane dışı mekanlarda da sergilenecek ve sanatsal içerikli bu materyaller kullanıcılara ödünç olarak verilebilecektir.