KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi: Özbek Edebiyatı (14. 15. ve 16. Ciltler)

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi
Yazarı, Haz., Çev, v.b.: Proje Yöneticisi: Nevzat KÖSOĞLU
Türü: Antoloji
Basım: 1. Baskı.
Basım Yılı: 2000
Konu no: 818.99
Sayfa Sayısı: 14.15. ve 16.cilt
Boyutu: 24 cm
Yayın No: 2484
Dizi Adı: Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi
Dizi No: 32
ISBN: 975-17-1263-7 tkm.
Baskı Sayısı: 3.000 adet

İçeriği

1993 yılında başlayan projenin ilk altı cildi Azerbaycan Edebiyatı ile ilgilidir. 6. ciltte ayrıca Irak (Kerkük) edebiyatına da yer verilmiştir. 7. cilt: Balkanlarda Türk Edebiyatına giriş; Yugoslavya (Kosava9 ve Makedonya Türk Edebiyatı, 8. cilt: Bulgaristan Türk Edebiyatı, 9. cilt: Batı Trakya ve Kıbrıs Türk Edebiyatı, 10. ve 11. ciltler; Türkmenistan Türk Edebiyatı, 12. cilt: Romanya ve Gagauz Türk Edebiyatı, 13. cilt: Kırım Türk, Tatar Edebiyatı, 14., 15., ve 16. ciltler de Özbek Edebiyatı ile ilgilidir. Proje halen devam etmektedir.