KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arvişlerdeki Plan ve Çizimler Işığında Osmanlı İmar Sistemi

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Kitap Tanıtımları

Kitabın adı: Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi: (XVIII. ve XIX. yüzyıl)
Yazarı, Haz., Çev., vb.: Abdülkadir DÜNDAR
Türü: Mimari
Basım: 1. Baskı
Basım Yılı: 2000
Konu No: 720.9561
Sayfa Sayısı: XV, 396 sayfa
Boyutu: 28 cm
Yayın No: 2480
Dizi Adı: Osmanlı Eserleri Dizisi
Dizi No: 21
ISBN: 975- 17- 2396- 5
Baskı Sayısı: 3.000 adet


İçeriği

Osmanlı imar sistemi anlatılmış ve Osmanlı Arşivi ile Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki cami ve mescitlere ait plan, proje ve krokiler tanıtılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Arşiv belgelerinden örnekler, çizimler ve fotoğraflar verilmiştir.