KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5. KÜTÜPHANE VE ENFORMASYON ALMANYA-LEIPZIG 2013 KONGRESİ VE LEIPZIG KİTAP FUARI

Türkiye, Kütüphane ve Enformasyon Almanya Derneği tarafından 11-14 Mart 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Leipzig şehrinde düzenlenecek olan 5. Kütüphane ve Enformasyon Kongresi’ne konuk ülke olarak davet edilmiş ve etkinlikle ilgili çalışmaların Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek sergi, etkinlik ve bilimsel sunumlarla Türk kütüphaneciliğinin dünyaya tanıtımının yanı sıra, değişen dünyada bilgi ve bilgiye ulaşma biçimlerinde oluşan farklılıklara yönelik işbirliği koşulları tartışılacaktır.

Kongrenin teması olan “Bilgi Dünyalarını Yeniden Tasarlamak” konusunda bildiri sunmak üzere üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi ile Mimarlık bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri Kongre’ye davet edilmiştir. Kongre kapsamında yapılacak olan sunumlar şunlardır:

 

“Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri” Prof. Dr. Onur Bilge KULA (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili) ;

“Politika ve Etik Arasında Kütüphane” Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU (Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı);

“Hedef Kitlelerin Beklentileri ve Sunulan Hizmetler” Doç. Dr. Hülya DİLEK KAYAOĞLU (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi);

“Bilgiyi Düzenlemek ve Korumak” Doç. Dr. Ümit KONYA (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi) ;

“Dijital Bilginin Katma Değeri” Prof. Dr. Yaşar TONTA (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi);

“Bilgi Dünyalarının Mekânsal Tasarımı” Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi);

“Yeni Hizmetlerin Gerektirdiği Uzmanlaşma” Prof. Dr. Oya Gürdal TAMDOĞAN (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı);

“Türkiye’deki Akademik Kütüphaneler” Prof. Dr. İrfan ÇAKIN (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi);

“Türkiye’deki Gezici Kütüphaneler” Özlem AKAT (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı)

 

 

Ayrıca Konuk ülke etkinlikleri kapsamında yazar söyleşisi, müzik dinletisi ve bir dizi etkinlik yapılacaktır. Kongre kapsamında hazırlanmış olan Türk Kütüphaneciliğini tanıtıcı broşür ile birlikte üzerinde ülkemizin önemli kütüphane mekânlarını gösterir ayraçlar dağıtılacaktır.

Söz konusu Kongrenin hemen ardından 14-17 Mart 2013 tarihleri arasında başlayacak olan Uluslararası Leipzig Kitap Fuarı’na Bakanlık olarak katılım sağlanacaktır.

Leipzig Kitap Fuarı’nda uluslar arası etkinlikler kapsamında Halle 4 C503 salonunda 15 Mart 2013 tarihinde saat 12.00’de Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bir temsilcisi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof.Dr. Onur Bilge Kula ve Türkiye’den yazar, çevirmen ve yayınevi temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı bir panel düzenlenecektir.

Panelde Türkiye’de yayıncılık hayatı, Türk Edebiyatı’nın Dışa Açılımı Programı olan TEDA, Türkiye’nin Çeviri Atölyeleri gibi konular ele alınacak, tanıtılacaktır. Söz konusu panel Egon Amman tarafından yönetilecektir.

Uluslar arası Leipzig Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin kültürel zenginliği ve derinliğini temsil eden çok sayıda nitelikli yayın sergilenecek olup, ayrıca alanında önde gelen kitap fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı’nda bu yıl ülkemizin “Onur Konuğu” olarak yer alacağı teması üzerinde önemle durulacak, uluslar arası yayıncı, telif ajansı, yazar, bilim çevreleri ve sektör temsilcileri ile Türk kültür ve edebiyatının en geniş tanıtımını sağlamak amacıyla profesyonel görüşmeler ve işbirliği olanakları ele alınacaktır.