KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphaneleri Yönetmelik Taslağı

Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri; 1981 yılında yürürlüğe giren “Kütüphaneler arası Basma Kitapları Ödünç Verme Yönetmeliği”, “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği”, “Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği”; 1982 yılında yürürlüğe giren "Kütüphane Haftası Kutlama Yönetmeliği", “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği” ile 1983 yılında yürürlüğe giren “Teknik çalışmalar Yönergesi”ne göre hizmetlerini yürütmektedir.

Ancak aradan geçen 30 yıllık sürede yaşanan teknolojik ve toplumsal dönüşümler sonucu halk ve çocuk kütüphanelerine ilişkin mevzuat büyük oranda güncelliğini ve geçerliliğini yitirmiştir.

Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce halen yürürlükte olan beş yönetmelik ve bir yönergenin yerine geçmek üzere, hizmetlere esas teşkil edecek uygulamalara yönelik yeni bir Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

Ayrıca mevcut 23 Genelge’yi iptal eden yeni bir Genelge taslağı da hazır olup,  Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yeni Genelge ilgili birimlerimize gönderilecektir.

Aşağıdaki Yönetmelik Taslağı’nın mesleki açıdan değerlendirilerek, görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle beraber 03.06.2011 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı kygmkufa@kultur.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi çalışmanın amacına ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Mesleki kamuoyuna duyurulur.

Halk Kütüphaneleri Yönetmelik Taslağı (pdf)