KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Onarımı ve Kitap Deposu İklimlendirme Tesisatı 2011 Yılı İşi İhalesi İlanı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Onarımı ve Kitap Deposu İklimlendirme Tesisatı 2011 yılı işi “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 23. Maddesine göre” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Teklif ile ilgili İhale Dokümanı İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü’nden (Turan Emeksiz Sokak No.6 34450 Beyazıt-İSTANBUL adresinden)  ve www.kultur.gov.tr - www.kygm.gov.tr adresinden temin edilebilir.

 

Teklifler 12Eylül 2011 tarihi saat 11.00’a kadar  teslim edilecektir.

Posta/kargodan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup,İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü’ne  12 Eylül 2011 tarihi saat 11.00’dan sonra  teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İhale Kayıt Numarası : 2011/135307

İhalenin Yapılacağı

Yer : İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü Beyazıt-İSTANBUL

Tarihi ve Saati : 12 Eylül 2011 saat 11.00

 

İhale Dokümanının Gönderileceği Adres : İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi

MüdürlüğüTuran Emeksiz Sok. No.6  34450 Beyazıt-İSTANBUL


İhale Dokümanı indirmek için tıklayınız.