KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Hizmetleri Daire Bşk

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 53 06
İç Hizmetler Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5393
Dahili:8179 - 8211 - 
E-Posta:ichizmetler@mkutup.gov.tr

 • Hizmet binası iletişim, ulaştırma, elektrik, su, temizlik, güvenlik, vs. işleri
 • İş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma
 • Milli Kütüphane üye kayıt, kullanıcı ve turnike işleri


Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 54 68
Dahili:5375 - 5397 - 8163 - 8170 - 8215 - 8293 - 8294 - 8302 - 8338 - 8339
E-Posta:kygmbasin@ktb.gov.tr

 • Millî Kütüphane ve diğer kütüphanelerin tanıtımı
 • Millî Kütüphane fuaye, sergi ve toplantı salonları tahsisi
 • Millî Kütüphane yabancı uyruklu araştırmacıların kaydı
 • Basın bildirileri, konuşma metinleri, bilgi notları
 • Sosyal ağ hesap yönetimi, web sitesi ve Kültür portalı editörlüğü
 • Cimer, Alo 176


Bilgi Sistemleri Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8261
Dahili:5379 - 5410 - 8168
E-Posta:kygmbim@ktb.gov.tr

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde

 • Bilgi bütünlüğü, gizliliği, sistem kararlılığı
 • Genel Müdürlük web sayfasının teknik iş ve işlemleri
 • Genel Müdürlük donanım işleri
 • Kütüphane web siteleri rehberliği, kurulum koordinasyonu
 • Earşiv'den kütüphanelerin donanım envanteri takibi, otomasyon koordinasyonu, kullanıcı hesabı tanımlanması
 • Milli Kütüphane bilgi sistemleri yönetimi (Kaşif, Dijital Kütüphane, EYDES)
 • Milli kütüphane web sayfası


Dış İlişkiler Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8295
Dahili:5338 - 5434 - 8287 - 8288 - 8289
E-Posta:disilis@mkutup.gov.tr
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar (IFLA, CDNL, CENL, ECO, KEİ vs.) arası ilişkilerin koordine edilmesi
 • Yurt dışındaki kurum ve kütüphanelerle mübadele-bağış ve ödünç işlemleri
 • Kütüphanecilik alanındaki uluslararası projelerin koordinasyonu
 • Türk kütüphaneciliğinin uluslararası tanıtımıHukuk ve Mevzuat Birimi

 • İdari-adli dava, yargısal ve diğer hukuki süreçler için görüş bildirmek ve gerekli bilgi, belgeleri iletmek
 • Mevzuatın geliştirilmesi ve düzenlenmesi için çalışmalar yapmak ve görüş vermek;
 • Protokol, anlaşma ve sözleşmeleri hukuki açıdan incelemek; ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemek, değiştirmek ve bunlar hakkında gerektiğinde hukuki görüş bildirmek;
 • Hukuk ve mevzuatla ilgili iş ve işlemleri yapmakKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphaneler Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı