KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayımlar Daire Bşk

YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 53 16
Edebiyat Üretimini Teşvik Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5456
Dahili:5457 - 5461 - 8224
E-Posta:edebiyatdestek@ktb.gov.tr
 • Yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin planlaması, eşgüdümü ve denetimi
 • Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu işlemleri
 • Başvuruların ve sonuçlarının iletilmesi ile raporlama işlemleriTürk Edebiyatının Dışa Açılımını Destekleme Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5432
Dahili:5342 - 5367 - 5430 - 5433 - 5436 - 8304
E-Posta:teda@ktb.gov.tr
 • Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) Programının yürütülmesi
 • Yurtdışında bulunan yayınevlerine şarta bağlı mali destek sağlanması
 • Yurtdışında bulunan yayınevleri, telif ajansları ve diğer ilgililerle işbirliğinin sağlanması
 • Türk edebiyatının uluslararası tanıtımını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı etkinliklerin (toplantı, sempozyum, konferans, çeviri atölyesi vb) düzenlenmesi
 • Türkçeden başka dillere çeviriler yapılması konusundaki uluslararası çalışmalarının planlanması, eşgüdümü ve denetimi
 • TEDA kapsamında yayımlanan kitapların taşınır kayıt ve dağıtım işlemleriYayın Planlama ve Hazırlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5420
Dahili:5351 - 5390 - 5421 - 5424 - 5427 - 5427 - 5428 - 5431 - 8311
E-Posta:yaphaz@ktb.gov.tr
 • Kitap basım taleplerinin ve kitap projelerinin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Kitap projesi için başlık belirlemek üzere araştırma yapma, belirlenen başlığa uygun içeriği oluşturma, projenin konusuna göre editör isimleri belirleme ve önerme
 • Baskı öncesi cilt bezi, kâğıt türü, renk denetimi v.b teknik konularda araştırma yapma
 • Kitapta yer alan fotoğraf, resim, grafik vb. görsellerin içeriğine uygunluğunu denetleme ve tasarımla ilgili önerilerde bulunma
 • Taslak kitabın içeriğini kontrol etme, yazara ve editöre kitabın önsöz ve sunuş yazısını hazırlatma veya hazırlama
 • Baskı işlemleri ve yayınların yurt içi-yurt dışı dağıtım ile ilgili faaliyetleri planlanma, eşgüdümleme ve denetleme
 • E-kitap işleri ve baskıya esas CD, DVD, Hard disk, ozalit vb. gibi materyalin tamamlanması aşamasında takibini yaparak kayıt altına alma ve arşivleme
 • Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu işlemleri
 • Basılan kitapların teslim alınması ve usulüne uygun depolanmasını sağlama
 • İlgili kitap-malzemelerin Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi işlemleriYayıncılık İşleri ve Fuarlar Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5437
Dahili:5425 - 5439 - 5440 - 5442 - 5443
E-Posta:kygmdisfu@ktb.gov.tr
 • Türk yayıncılık sektörünün ve Türk kültür, sanat ve edebiyatının ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve edebiyat (fuar, seminer, konferans vb.) organizasyonlarını planlama
 • Yurt dışındaki yayınevleri ve uluslararası yayıncı, yazar, meslek kuruluşları ile işbirliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlama, eşgüdümleme ve denetleme
 • “Her Ülkeye Türkiye Kitaplığı Projesi” kapsamında yurt dışındaki kütüphanelere, üniversitelere, Türkoloji bölüm ve enstitülerine ve ilgili kuruluşlara kitap temin edilmesini sağlama.(Fuarlarda sergilenen kitapların ilgili ülkelerin kütüphane, üniversite vb kuruluşlarına bağışlanmasına yönelik çalışmaları takip etme)
 • Yurt dışında Elçilik veya Yunus Emre Enstitülerinden Bakanlığımızın el kitaplarının talep edilmesi durumunda koordinasyonu sağlayarak, kitapların teslim işlemlerini takip etme
 • Türk kültürünün yurt dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla kitap araştırmaları yapmak, kitap listesini oluşturmak ve ilgili kitapların satın alınmasını sağlamaKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphaneler Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı