KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneler Daire Başkanlığı

KÜTÜPHANELER DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 53 10
Kütüphane Planlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5321
Dahili:5318 - 5319 - 5322 - 5325 - 5326 - 5327 - 5329 - 5458  5463 - 8161 - 8191 - 8279 - 5382 - 5368 - 5438 - 8376
E-Posta:kygmplan@ktb.gov.trKullanıcı Hizmetleri Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5343
Dahili:5453 - 8171 - 8267 - 8376
E-Posta:kygmkufa@ktb.gov.tr
Materyal Sağlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5344
Dahili:5346 - 5347 - 5348 - 5349 - 5350 - 5352 - 5354
E-Posta:kygmmasde@ktb.gov.tr
 • Bakanlığımıza bağlı Halk-Çocuk-Edebiyat- Müze Kütüphanelerine kitap satın alma veya bağış kitap temini
 • Kitap dışı materyal (oyuncak, zeka oyunları, vs.) alımı
 • Süreli Yayınların başvuru kabulü ve dağıtımıTeknik Hizmetler Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5337
Dahili:5336 -  5323 - 5331 - 5335
E-Posta:kygmteknik@ktb.gov.tr
 • Teknik rehberlik
 • Kütüphanelerde kullanılan kataloglama ve sınıflama işlemeleri
 • Kütüphane kataloglarının sınıflama sayım düşüm ve ayırımlarının sağlanması
 • Dijitalleştirme, Ciltleme, kataloglama, renkli etiket işlemleri
 • Kütüphanelerde kullanılan "Koha Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi" yönetimi
 • Sistemin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği
 • Otomasyon kullanıcılarının eğitimi
 • Otomasyonla ilgili soru ve sorunların çözümlenmesiKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphaneler Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı