KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphaneleri Kullanıcı İstatistikleri

2013-2017 Yılları Üye Sayıları.jpg

2013-2017 yılları arasında halk kütüphanelerindeki üye sayılarını gösterir grafik.2017 Yılı İl Bazında Üye Yoğunluk Haritası.jpg
2017 yılı Türkiye geneli illere göre kütüphane üye yoğunluk haritası.
2017 Yılı Kayıtlı Üye Dağılımı.jpg

2017 yılı kayıtlı üye sayısının çocuk-yetişkin ve cinsiyet dağılımını gösterir grafik.2017 Yılı Kullanıcıların Kütüphanelerden Yararlanma Biçimleri.jpg

2017 yılında kullanıcıların halk kütüphanelerinden yararlanma biçimlerine göre dağılımını gösterir grafik.2017 Yılı Ödünç Verilen Materyal Sayısı (Cinsiyet Dağılımı).jpg

2017 yılında ödünç materyal alan kullanıcıların cinsiyet dağılımını adet bazında gösterir grafik. (Grafikte en çok ödünç materyal veren ilk 10 il sıralaması verilmektedir.)
2017 Yılı Ödünç Verilen Materyal Sayısı (Çocuk-Yetişkin Dağılımı).jpg

2017 yılında ödünç materyal alan kullanıcıların çocuk-yetişkin dağılımını adet bazında gösterir grafik. (Grafikte en çok ödünç materyal veren ilk 10 il sıralaması verilmektedir.)