KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphaneleri Genel İstatistikler

2013-2017 Yılları Kütüphane Sayısı.jpg

2013-2017 yılları arasında Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren halk kütüphanesi sayılarını gösterir grafik.2015-2017 Halk Kütüphaneleri Genel Durum Grafiği.jpg


2015-2017 yılları arasında halk kütüphanelerinin kitap, kullanıcı, üye ve ödünç verilen materyal sayılarını gösterir grafik.2013-2017 Yılları Personel Durumu.jpg

*2016 yılı içinde Kütüphaneci kadrosuna sahip 45 personelin müdürlük sınavını kazanarak Kütüphane Müdürlüğü kadrosuna geçiş yapması nedeniyle kütüphaneci sayısında azalma olmuştur.

** Halk kütüphanelerine 2017 yılında ilk defa 4/B Kütüphaneci kadrosu ile kütüphaneci ataması yapılmıştır.

2013-2017 yılları arasında halk kütüphanelerinin toplam personel ve kütüphaneci kadrosuna sahip olan personelin sayılarını gösterir grafik.2013-2017 Yılları Arasında Yapılan Etkinlik ve Kullanıcı Sayıları.jpg


2013-2017 yılları arasında halk kütüphanelerinde yapılan kültürel etkinlik sayıları ve bu etkinliklerden yararlanan kullanıcı sayılarını gösterir grafik.2013-2017 Yılları Derlenen Kitap ve Süreli Yayın Sayıları.jpg


Not: Derlenen kitap sayısı; ISBN alan, ISBN almayan ve daha önce ISBN alıp da baskısı takip eden yıl içinde tamamlanan kitaplarla birlikte, ISBN alan çevrimdışı e-kitapları kapsamaktadır.

2013-2017 yılları arasında derleme kütüphaneleri tarafından derlenen kitap ve süreli yayın sayılarını gösterir grafik.