KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Taşınır Mal Kayıtları İçin Kullanıcı ve Depo/Ambar Tanımlama Formu

Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi Kullanıcı ve Depo/Ambar Tanımlama Formu

Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi Kitaplar Bölümü, diğer taşınırlar için kullanılan Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi’nin bir parçası olduğu için, Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi şifresi olan her kullanıcı kitaplar bölümünü de kullanabilmektedir.

Program diğer taşınırlar için kullanılırken, çoğu kütüphanede yalnızca demirbaş deposu ve bazen de tüketim malzemeleri deposu bulunmaktaydı. Şu anda kitaplar için de en az bir depo oluşturulması gerekmektedir. Böylece her harcama biriminin demirbaş, tüketim, kütüphane olmak üzere en az üç deposu bulunmalıdır. 

Bu depoları tanımlanmamış ya da kullanıcı yetkisi almamış olan kütüphanelerimiz, depo ve kullanıcı (kayıt ve kontrol yetkilisi) tanımlanması taleplerini www.kygm.gov.tr adresinde bulunan “Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi Kullanıcı ve Depo/Ambar Tanımlama Formu”nu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Kullanıcı adı, soyadı, TC. Kimlik no., kurumu, kurum sicil no., çalıştığı kütüphane, harcama birimi değilse bağlı olduğu harcama birimi ile tanımlanacak depo/ambar adı ve adresinin bulunduğu talepler ayrıca resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

Kitap giriş ekranında gri renkli alanda bulunan bilgilerden gerekli olanların doldurulması, daha sonra alt bölümde kitap ile ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bölümde taşınır kodunu yazabilmek için, yanında görünen SEÇ butonuna basarak kitabın türünü yazıp BUL butonuna basılması gerekmektedir.

Kitap türleri; Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen, Ansiklopediler, Sözlükler, Atlaslar Nadir Eserler (El Yazması Olmayanlar), Mevzuat Kitapları, Diğer Kitaplar, Dergiler, Gazeteler, Diğer Süreli Yayınlar, Tezler ve Araştırma Çalışmaları, Harita, Grafik, Plan ve Paftalar, Notalar, Arşivlenen Kütüphane Materyali (Mektuplar, Tutanaklar v.b.), El Yazmaları, Diğer Basılı Yayınlar gibi türlerden biri olacak, Kitap dışı materyaller için ayrıca ilgili tablo incelenecektir.

Gri renkli alanda tüm eski kitapların giriş türünü SAYIMDAN yaparak girilirse, burada başka bir alanı doldurmak gerekmeyecektir. Tüm kitaplar bitip güncel giriş yapmaya başlandığında, yeni kitaplar için satın alma veya bağış gibi gerçek bilgiler girilebilecektir.

Aynı fatura veya belgeye dayalı kitapları bir fiş üzerinde gösterilebilmesi için, kitap giriş ekranında aynı fatura veya belgeye dayalı kitapları girdikten sonra yalnızca EKLE butonuna basarak biriktirilmesi ve en sonunda kaydedilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her KAYDET&FİŞ butonuna basıldığında her kitap için ayrı bir Taşınır İşlem Fişi basılacaktır.