KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EDEBİYAT ESERLERİNİ DESTEK PROJESİ

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yayıncılara "ilk kitap" desteği verilecektir.

İlk eser niteliği taşıyan bir edebiyat eserini yayımlayacak yayınevine, bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanacaktır. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde 3 eser için müracaat edebilecektir.

Yeni yazarların eserlerini daha profesyonel şartlarda ve yayınevlerinin desteği ile yayımlamalarını amaçlayan bu desteğe göre edebiyat eserlerine destek için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabileceklerdir.