KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk kütüphanelerinde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerden kimler yararlanabilir?

Kullanıcıların bedensel ve zihinsel yetenek ve becerilerini geliştirmek, bilgi merkezi olmanın yanı sıra kütüphaneleri birer kültür, sanat ve iletişim merkezi haline getirmek, kütüphane ile kullanıcısı arasında olumlu etkileşim yaratarak, çevre halkının kütüphane ile ilişkilerini artırmak ve başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin okuma kültürünü ve araştırma alışkanlığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen kültürel etkinlikler tüm vatandaşlara ücretsiz olarak açıktır.