KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanelere ek kaynak ve hazine arsası sağlanması konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Bu konuda 1996 yılında İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde İI Özel İdare bütçelerine kütüphane faaliyetleri için ödenek konulması ve şehirlerin nazım imar planlan yapılırken veya bu planlarda değişikliğe gidilirken kütüphane ihtiyacının da göz önüne alınması hususunda talepte bulunulmuş, İçişleri Bakanlığı da konu ile ilgili olarak 81 İI Valiliğine talebimizi bildirmiştir.

 

Ayrıca kütüphaneler için arsa ve bina tahsisi konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 24.10.1996 gün ve 6 sayılı genelge hazırlanarak Valiliklere gönderilmiş ve defterdarlıklara kütüphaneler için bina ve arsa tahsisi istenildiğinde yardımcı olunması konusunda talimat verilmiştir.