KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphanesi bulunmayan yerleşim birimlerinin (İlçe, Kasaba, Köy) kütüphaneye kavuşturulması doğrultusunda yapılan çalışmalarımız nelerdir?

Mevcut 974 ilçemizden 816'sında kütüphane bulunmaktadır. 158 ilçemizde ise kütüphane bulunmamaktadır. Bakanlık olarak öncelikle kütüphanesi bulunmayan ilçelerimizin kütüphaneye kavuşturulması temel ilke ve hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmakta, binası ve geçici olarak personeli yerel yönetimlerce sağlanan yerleşim birimlerinden gelen kütüphane açılması teklifleri değerlendirilerek, hizmete uygun görülen yerlerde kütüphane açılması uygun görülmektedir.