KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

EDEBİYAT ESERLERİNİ DESTEK PROJESİ İSTATİSTİKLERİ

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak proje müelliflerine projeleri karşılığında 2014 yılından itibaren maddi destek verilmeye başlanmıştır.

Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu 2014 Yılı 1. Toplantısı gerçekleştirilmiş ve desteklenmesine karar verilen projeler belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

KURULDA DEĞERLENDİRİLEN PROJELERİN EDEBİ TÜRLERİ

ROMAN

101

HİKÂYE

41

İNCELEME-ARAŞTIRMA-ELEŞTİRİ

35

DENEME

16

ANI-GEZİ- BİYOGRAFİ

12

TİYATRO-PİYES-DESTAN

5

ŞİİR

43

ÇOCUK VE GENÇLİK ESERLERİ

37

Toplam

290

 

KURULDA KABUL EDİLEN PROJELERİN EDEBİ TÜRLERİ

 

ANTOLOJİ

1

ÇOCUK VE GENÇLİK

5

DENEME

2

GEZİ

1

HİKÂYE

7

İNCELEME-ARAŞTIRMA

5

ROMAN

15

ŞİİR

4

Toplam

40

 

2014 yılı 1. Dönem Değerlendirme Kurulu Toplantısına alınan proje sayısı:     290

Yazım desteği verilmesi uygun bulunan proje sayısı:                                    40

 

BÜTÇE

Kurulda kabul edilen destek miktarı  - Toplam:  463.000 TL.

 

Yönetmelik kapsamında 2014 yılı 1. Dönem Değerlendirme Kurulu tarafından destek alan projelerin ilk  % 50’lik diliminin ödemesinin gerçekleştirilebilmesi için; proje sahiplerine e-posta yoluyla gönderilen sözleşmelerin imzalanarak en geç 15.08.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje müellifleri tarafından tamamlanarak en geç 20 Kasım 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze teslim edilecek projelerin, yine akabinde toplanacak Değerlendirme Kurul Toplantısı neticesinde kabul edilmeleri durumunda, 2.  % 50’lik dilimin ödemesi gerçekleştirilecektir.

 

“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2015 yılı yazım desteği başvuruları, 1 Eylül 15 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.